Zrealizowane

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

Wzorcowy ośrodek PER stanowił odpowiedź na nigdy wcześniej nie zaspokajaną potrzebę społeczną, jaką jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności osobom niepełnosprawnym zależnym i osobom młodym bez doświadczenia zawodowego.

Główne założenia projektu?

Jednym z głównych założeń projektu była integracja osób młodych słabo wykształconych i osób niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły 26 rok życia i nie mają możliwości dalszego kształcenia. ośrodek był miejscem, w którym obie grupy miały możliwość uzyskania pośrednictwa, doradztwa i wsparcia. tutaj razem uczyły się, pracowały i rehabilitowały. celem głównym pomysłu było wspieraniu aktywności społecznej i zawodowej, promowanie edukacji przez całe życie i korzyści płynących ze wzajemnej współpracy. kluczowym założeniem pomysłu była bardzo duża indywidualizacja podejścia do wymienionych grup – wszystkie działania były indywidualnie dopasowywane do danej osoby, jej możliwości i zainteresowań – „skrojone na miarę”. innowatorzy wykorzystali metody, które wcześniej nie były stosowane dla osób dorosłych i niepełnosprawnych umysłowo tj. metoda montessori i metod tai chi.

Jaki był cel innowacji?

Wzorcowy ośrodek per stanowił odpowiedź na nigdy wcześniej nie zaspokajaną potrzebę społeczną, jaką jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności osobom niepełnosprawnym zależnym i osobom młodym bez doświadczenia zawodowego, jak również stworzenie doskonałych warunków do pracy, edukacji, rehabilitacji i integracji. innowatorzy podkreślają, że nie istnieje żaden ośrodek, który łączyłby w sobie wszystkie trzy funkcje razem – podopieczni zyskali w naszym ośrodku możliwość nauki, rehabilitacji i pracy.

Skąd wziął się pomysł?

Pomysł na wzorcowy ośrodek PER powstał z osobistych doświadczeń innowatorów – aby wspierać rodziny, które znajdują się w podobnej sytuacji. brak dostępu do podobnych ośrodków w regionie. chcieliśmy, aby osoby uczestniczące w projekcie mogły wnieść także coś od siebie.

Finansowanie

Projekt „Wiosenny Inkubator Innowacji” prowadzony przez stowarzyszenie wiosna dofinansowany ze środków unii europejskie