Aktualne projekty

ASOS 2020 – ” Aktywność Społeczna Osób Starszych „Akcja Aktywizacja!”

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Skierowany głównie do seniorów – osób od 50 roku życia z Powiatu Konińskiego. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia i warsztaty z zakresu opieki nad osobą starszą oraz z zakresu wsparcia psychologiczno – neurologicznego. Zajęcia ruchowe: kijki, joga, rehabilitacja.

W planach

Wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, pikniki integracyjne.

Pierwszy odbył się 20 czerwca br.

Pozyskana dotacja 199 tyś.złotych.

Finansowanie

Projekt „

ASOS 2020 – Aktywność Społeczna Osób Starszych „Akcja Aktywizacja!”

realizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” w Starym Mieście był dofinansowany za środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.