Aktualne projekty

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońską sp. j. 

Skierowany jest do osób niesamodzielnych 60+  z powiatu konińskiego. Specjalistyczna opieka: medyczna, pielęgniarska,  opiekuńcza, usługi rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne. Działania edukacyjne dla rodzin. Transport, posiłek i mile spędzony czas