Dofinansowane z:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu konińskiego do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.
 
Grupa docelowa projektu to osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z długotrwale naruszoną sprawnością fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów.