Aktualne projekty

FIO 2020- „Centrum aktywności społecznej”

Projekt finansowany środków Narodowego Instytutu Wolności.

W ramach projektu 18 osób w wieku 16-75 lat uczestniczyć będzie w zajęciach Szkoły Animatorów Lokalnych. Uczestnicy zrealizują 7 inicjatyw skierowanych do osób starszych , niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie. 

Pozyskana dotacja 104 tyś.złotych.

Finansowanie

Projekt 

FIO 2020- „Centrum aktywności społecznej

realizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” w Starym Mieście był dofinansowany za środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności.