Zrealizowane

FIO – „dojrzałość dobrze zaplanowana”

Fundacja Pomocy Osobom NIepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” w Starym Mieście serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dojrzałość dobrze zaplanowana!”. Projekt jest dofinansowany za środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest:

 
 • podejmowanie i rozwijanie lokalnych działań publicznych mieszkańców 60+ z terenu powiatu konińskiego;
 • wzrost ich aktywności społecznej i obywatelskiej w ramach stworzonej sieci aktywizacji społecznej;
 • rozbudowanie sieci wsparcia wolontariackiego i samopomocy osób 60+ na terenie powiatu konińskiego w okresie od 01.06.2018 do 31.12.2019.
 

Dzięki nam seniorzy:

 • nabędziecie lub wzmocnicie posiadane kompetencje w zakresie wolontariatu,
 • poznacie swoje mocne strony,
 • podniesiecie swoją samoocenę,
 • wzmocnicie motywację i chęć do działania,
 • poznacie nowych ludzi,
 • poczujecie jaką radość może sprawiać bycie wolontariuszem.
 

Zapraszamy do udziału w następujących warsztatach tematycznych:

 1. Możliwość uczestnictwa w Klubie Seniora
 2. Spotkania tematyczne dotyczące wolontariatu
 3. Udział w zajęciach plastycznych, tamecznych i ruchowych
 4. Udział w „Zielonej Świetlicy”
 5. Uczestnictwo oraz tworzenie Pikniku Aktywności Senioralnej
 6. Możliwość uczestnictwa w Regionalnym Kongresie Zrzeszeń Senioralnych
 7. Wyjazd studyjny
 
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!